Eweela

5 tekstów – auto­rem jest Eweela.

"Nie dzwo­nisz, nie piszesz, nie roz­ma­wiasz z nią, ko­niec. Jeśli wiesz, że jest na im­pre­zie al­bo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło ja­kiś rok. Szczęścia­rze wychodzą z te­go w 2 [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 12 listopada 2014, 21:42

"Doszła do wnios­ku". Ko­biety zaz­wyczaj naj­pierw nie wiedzą, cze­go chcą, i żyją jak le­ci, a później znienac­ka "dochodzą do wnios­ku" i wpraw­dzie na­dal nie wiedzą, cze­go chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego.""
-Ja­rosław Grzędowicz 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 kwietnia 2013, 16:00

Jes­teś tak niep­rze­widy­wal­ny, a ja pot­ra­fię prze­widzieć Twą niep­rze­widy­wal­ność i iry­tuje mnie to, że Two­ja niep­rze­widy­wal­ność stała się dla mnie tak oczy­wis­ta. Mi­mo to cze­kam aż zno­wu mnie zas­koczysz, cze­kam na tą Twoją dob­rze mi znaną Nieprzewidywalność. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 sierpnia 2012, 12:48

Od Niego

Za­kochałem się w pew­nej dziewczynie
choć to ma krew­na pew­ny jes­tem że miłość do niej mi nie minie.
Za­kochałem się w niej! W tej blondynie.
Zaczęło się niewinnie,
lecz te­raz- to nie jak me życie- jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 sierpnia 2012, 22:03

Nienawidzę Cię kochać

Niena­widzę Cię kochać, nienawidzę
Myśleć o To­bie dniami i nocami
Nie cier­pię two­jej obojętności
I te­go niebiańskiego uśmiechu
który dop­ro­wadza mnie do obłędu
tak niez­nośnie meczy mnie two­ja obecność
w mo­jej głowie,
w moim sercu
Nie cier­pię Cię kochać po pros­tu nie cierpię,
bo wiem że ta głupia miłość nie ma pra­wa być 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 sierpnia 2012, 23:26
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eweela

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Aktywność